joi, aprilie 30

O comunitate călduroasă și prietenoasă/ A Warm And Playful CommunityA fi student Erasmus în Franța este o experiență cu totul și cu totul aparte. Mai mult, să locuiești pentru o perioadă în Lyon îți poate înfrumuseța sufletul și îți poate oferi amintiri și momente cum nu vei mai trăi. Pentru că indiferent din ce colț al lumii vii, aici descoperi ca lumea este mai mare și mai colorată decât ți-ai imaginat vreodată. 

Un campus studențesc în mijlocul Lyonului adună peste 10 clădiri în care mii de tineri entuziaști construiesc un adevărat babel. Cei mai mulți vorbesc franceză sau engleză. În grupuri mari și gălăgioase, se ajunge ușor la o limbă comună, pe care fiecare știe a o desluși. În particular, compatrioții între ei fac schimb de cuvinte ce sună cu totul și cu totul imposibil de înțeles pentru toți ceilalți. Dincolo de asta, râsul e universal. Așa că voia bună apropie mereu.

Oamenii se apropie atât de ușor aici. Prieteniile se construiesc cu ușurința cu care construiam linii ferate pe covor în copilărie. Bucătaria este spațiul perfect. Mâncarea e ca un pod între culturi, între țări, între continente. Fiecare gustă, descoperă, apoi oferă, se lasă dezvăluit, iar în felul ăsta schimbul este întotdeauna echitabil. China gustă Ucraina. Brazilia mușcă Australia. Italia și Canada fierb împreună. Ceea ce contează, în final, este bucuria. Bucuria de a împărtăși, bucuria prieteniei și a legăturii ce trece orice fel de barieră geografică, culturală ori socială.

În căminele din Lyon se adună întreagă lume. Totul se amestescă, dar nu în modul acela haotic și lipsit de respect pentru identitatea fiecăruia; ci în acea manieră armonioasă, unde individualitatea este respectată și în loc de disocierea particularităților putem vorbi de conectare. Aici, studenții devin parte a marelui TOT numit lume, prin felul în care fiecare contribui la construcția această măreață cu bucățica sa – cu limba sa, cu mâncarea, obiceiurile, și mentalitățile specifice obârșiei.

În locul acesta unde fiecare vine cu propriul său bagaj și din care cu toții plecăm mai bogați, mai deschiș, mai luminoși – aici se trăiesc experiențe ce schimbă vieți. Aici, într-unul dintre campusurile în care Lyon găzduiește studenții internaționali împreună cu cei francezi, o forță extraordinară întărâtă apetitul de a vedea mai mult, de a afla mai multe, de a înțelege minunea asta numită lume și de a găsi calea de a o cuceri.

*

To be an Erasmus student in France is a one of a kind experience. Moreover, to live for a time in Lyon can brighten up your soul and can offer you memories the likes of which you will not ever experience. Because regardless of where you are in the world, here you find out that the world is more than you have ever imagined.

A university campus in the middle of Lyon is comprised of over ten buildings in which thousands of enthusiastic young people make up a mersmerising babel. In large and loud groups, a common language most often arises, that everyone is able to grasp. In particular, compatriots exchange words between them that are beyond comprehension for all the others. Apart from this, laughter is universal. So, good will is always bonding.

People bond so easy here. Friendships get built as easily as we would biuld railtracks on the carpet when we were little. The kitchen is the perfect space. Food is like a bridge between cultures, between countries, between continets. Everyone tastes, discovers, then offers, and in this way the exchange is always fair. ‘China’ tastes ‘Latvia’. ‘Brazil’ takes a bite out of ‘Australia’. ‘Italy’ and ‘Canada’ boil something together. What matters in the end is happiness. The happiness of sharing, of friendship and of a tie greater than any geographical, cultural or social barrier.

In the houses of residence of Lyon there is the whole world gathering. Everything mixes up, but not in that chaotic way, disrespectful to everyone’s identity; but in that harmonious fashion, where individuality is respected and instead of separation, it’s the connection that stands out. Here students become a part of the big WHOLE called the world, through the way each one of them contributes to this great construction with their own bit – with their language, food, traditions and mindset specific to their ancestry.

In this place where everyone comes with their own baggage and from which we all leave richer, brighter and more open – here life changing moments are experienced. Here, in one of the campuses in which Lyon houses international students alongside French ones, an extraodinary force tingles one’s appetite of seeing more, of learning more, of understanding this miracle of the world, and of finding a way to conquer it.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu