vineri, aprilie 24

Încă puțin din cei 20/ A Bit More of the 20sÎncet, încet, trec cei 20... cei 20 de ani de care m-am bucurat din plin în ultimele 364 de zile...

Viața la 20 de ani e așa cum nu ți-ai fi imaginat vreodată și-ți place tocmai din motivul ăsta. Aniversarea mea de 20 de ani a fost într-un cămin călduros din Manchester, unde îl vizitam pe Paul acum un an. Și-am cântat din toți plămânii ”Am 20 de ani și sincer nu mi-e bineee... astaaa eeee...”. Dar îmi era. Foarte bine. A urmat o excursie în Irlanda, un internship la Kiss FM, un început de vară în care am redescoperit Bucureștiul, două luni de vacanță acasă, la Galați, în Vamă, la Folk You - pentru a cincea oară, la Reșița - revedere cu oamenii faini care m-au făcut să iubesc radioul, apoi o toamnă în care mi-am pus viața într-o valiză și-am plecat să cuceresc lumea (încă lucrez la asta)...

M-am mutat la Lyon - să învăț, să aflu, să descopăr, să trăiesc, să mă plimb. Am găsit lucruri multe, diverse, bune și mai puțin bune... Dar am fost liniștită, mi-am găsit malul Rhone-ului ca să nu îmi lipsească Dunărea prea tare și-am început să văd lumea altfel. Era de așteptat. Am cunoscut oameni incredibili, am văzut bucăți de lume prin ochii lor, am văzut bucăți de lume prin ochii mei - locuri ce mi-au întins la picioare nuanțe și forme noi.

Am iubit. Am călătorit, am înțeles; am fost la concerte - multe. Am citit, mi-am făcut prieteni, am vorbit cu străini, cu necunoscuți, cu prieteni vechi. Am fost la filme, în muzee, în restaurante și bistro-uri. Am dansat, am văzut Mediterana noaptea și ziua și în februarie și în primăvară și de pe plajă și din barcă și de pe insule. Am mâncat lucruri noi, am gătit lucruri noi. Am ascultat radiouri străine. Am început să lucrez la AltRadio. Am făcut emisiuni înregistrate. Am fost în România, în iarnă, o lună. Mi-am revăzut cele mai dragi persoane. Am împodobit bradul, acasă, la Galați. Am iubit.

Am făcut fotografii, le-am adunat pe cele mai bune din ultimii 5 ani și-am pornit andradatudorie.com. Am făcut prezentări, am avut examene, am început să învăț rusă, am scris CV-uri, am făcut scrisori de intenție și eseuri personale. Mi-am făcut planuri. S-au dărâmat. Mi-am făcut altele. Apoi m-am gândit să îmi fac altfel de planuri. M-am răzgândit, de multe ori. Am ales.

M-am îngrășat. Am slăbit. Am plâns, am râs, am fost nervoasă, frustrată, tristă, melancolică, euforică, bucuroasă, încântată (uneori chiar încântătoare), încrezătoare, veselă, deschisă, fericită (în cea mai mare parte a timpului). Am învățat cum să te împaci cu solitudinea. Am aflat că-i frumos cu oamenii potriviți, așa cum e frumos și cu tine însuți. Am scris pe blog, pe facebook, în carnețelul cu Picasso, un soi de poezele, mesaje, emailuri, gânduri, tresăriri, întrebări, răspunsuri și dorințe. Mi-am făcut cont pe Twitter.

Mi-am cumpărat cărți, haine, cercei, suveniruri, pixuri, hărți, clătite. Am zâmbit mult. Am mers ore multe cu mașini, autobuze, tramvaie, trenuri, autocare, avioane. Am mers ore multe pe jos. Am privit mai mult oamenii. Am privit mai mult în jur. Am simțit mult mai mult, mult mai profund. M-am schimbat, dar am păstrat din mine toate cele ce-mi plăceau și cele ce-mi făceau bine...

La 20 de ani am fost mai fericită ca niciodată. Am descoperit mai multe decât am făcut-o în 19 ani și sunt mulțumită. Nu limitată, nu pe căile suficienței, ci recunoscătoare - pentru tot ce am întâlnit și tot ce am învățat, pentru tot ce a lăsat în mine o urmă cât de mică, pentru tot ce am trăit și trăiesc. La 21 de ani, vreau ca orizonturile să-mi fie infinite, să fac alegeri și să mă bucur, dar mai ales vreau să fiu mai bună și să-i dau lumii pe-atâtea minunății câte îmi oferă ea mie...

Mulțumesc oamenilor care mi-au făcut vârsta de 20 de ani spectaculoasă, oamenilor care-au făcut parte din experiența asta nebună și mai ales celor doi oameni care m-au făcut, pur și simplu.

*

Slowly but surely the 20s pass… the 20 years in which I have fully enjoyed in the past 364 days.

Life when you’re 20 is like you’ve never imagined and you like it more and more because of this. My 20th birthday was in a cosy halls of residence where I was visiting Paul a year ago. And I have sung from all my heart „I am 20 and honestly, I’m not well…” (a great Romanian song). But I was well. Very well. Then there was a trip to Ireland, an internship at Kiss FM, a summer’s start when I have rediscovered Bucharest, two months of holiday at home, in Galati, in Vama Veche, at Folk You, for the fifth time, at Resita, reseeing the cool people who have made me love the radio, then an autumn in which I have put my life in a suitcase and I left to conquer the world (I’m still working on that)…

I’ve moved to Lyon – to learn, to find out, to discover, to live, to travel. I have found a lot of different places, some good, some not so outstanding… But I was settled, I have found the quays of the Rhon for myself so as not to miss the Danube too much, and I’ve started to see the world differently. This was to be expected. I have met incredible people, I have seen pieces of the world through my eyes – places that have laid down at my feet colours and new shapes.

I have loved. I have traveled, I have understood, I have been to concerts – a lot of them. I have read, I have made friends, I have talked to strangers, to unknowns, to old friends. I have went to movies, to museums, in restaurants and bistros. I have danced, I have seen the Mediteranean, by day, in February, and in the spring, and from the beach, and from a boat, and from islands. I have started to work at AltRadio. I have made pre-recorded shows. I have gone to Romania, in the winter, for a month. I’ve met with all my dear people. I have decorated the Christmas tree, at home, in Galati. I have loved.

I have taken pictures, and gathered the best of them from the past 5 years in andradatudorie.com. I have held presentations, I have had exams, I’ve started to learn Russian, I have written resumes, I have written cover letters and personal statements. I have made plans. They have fallen apart. I have made other plans. Then I thought I should make other kinds of plans. I have changed my mind, a number of times. I have chosen.

I have gained weight. I have lost weight. I’ve cried, I’ve laughed, I have been furious, frustrated, sad, melancholic, euphoric, cheerful, delighted (sometimes delightful even), confident, joyful, open-minded, happy (most of the time). I have learned how to get to terms with solitude. I have found out that it is nice with the right persons, the same way it is nice on your own. I have written on my blog, on facebook, in my Picasso notebook - a sort of small poems, messages, e-mails, thoughts, questions, answers and wishes. I have opened a Twitter account.

I have bought books, cloths, earings, souvenirs, pens, maps, pancakes. I have smiled a lot. I have traveled many hours by car, bus, tram, train, coach, plane. I have walked for many hous. I have watched people more. I have looked more around. I have felt much more, much more deeply. I have changed, but I have kept everything good and that I liked from my old self…

At 20 I’ve never been happier. I have discovered more than I did at 19 and I am pleased with that. Not limited, not sufficienty, but grateful – for everything I have met and that I have learned, for everything that has left even a small mark on me, for everything that I have lived and that I am living. At 21 I want my horizons to be infinite, to make choices and to rejoyce, but more than anything, I want to be better and to give to the world as many wonders as it is giving me…

Thank you to all the people who have made the age of 20 spectacular, to the people who have been part of this crazy experience and, especially, to those two people who have simply made me.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu